สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
คุณลักษณะเด่นของสถาบัน


     
             เนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหารเป็นสถานบันหลักในการผลิตนักเรียนเข้าฝึกศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อย 4 เหล่า ซึ่งมีระเบียบแบบแผนการปฏิบัติ และผลิตนายทหารนายตำรวจหลักชั้นดีเยี่ยมของประเทศ การผลิตนักเรียนเพื่อเตรียมสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารโรงเรียนของเราจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ความพร้อมในด้านพละกำลังและองค์ประกอบต่างๆของร่างกายรวมทั้งสุขภาพจิต สิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้บริหารโรงเรียนคือประธานที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีประสบการณ์ประสบความสำเร็จในการสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารมาแล้ว และจบการศึกษาจาก รร.นายร้อย จปร.โดยตรงรับราชการในกองทัพจนกระทั่งถึงระดับชั้นยศนายพลจะใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา ถ่ายทอดให้กับนักเรียนทั้งการใช้ชีวิตการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อยและการปฏิบัติตนเมื่อออกไปรับราชการแล้ว โดยจะฝึกให้นักเรียนมีความเข้มแข็งอดทนทั้งสภาวะร่างกายและจิตใจมีวุฒิภาวะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ โดยเฉพาะเน้นเรื่องความประพฤติ เราต้องการให้นักเรียนที่จบจากสถาบันแห่งนี้มีความประพฤติดี เป็นตัวอย่างที่ดีในโรงเรียนเตรียมทหารเน้นให้กระทำความดี มีความกตัญญูรู้คุณ บิดามารดา และครูบาอาจารย์ ซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เจริญก้าวหน้าทั้งการเรียนและการรับราชการในอนาคต
          สถาบันได้ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและจุดอ่อนที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่ต้องพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น สามารถทำให้นักเรียนที่ตั้งใจขยันมีมานะแต่คะแนนยังอ่อนอยู่ ปรับปรุงคะแนนของตนเองจนกระทั่งสอบได้ซึ่งเป็นปณิธานที่เราตั้งเอาไว้ร่วมกัน ทุกคนจะรู้หน้าที่ของตนเองและมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

 


 
    สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่ โรงเรียนคาเดทควอลิตี้
1.  เรียนทุกวิชาที่มีการสอบ
2.  ติวเข้มตลอดปี ไม่เฉพาะเดือนตุลาคม หรือมีนาคม
3.  เอกสารตำราเรียนครบทุกวิชา
4.  ข้อสอบเก่าพร้อมแนวข้อสอบใหม่ๆ
5.  สมัครสอบให้ทั้ง 4 เหล่า
6.  ตรวจโรคตามที่ระบุ เช่นตรวจสายตา และตาบอดสี
7.  ฝึกพลศึกษาตามที่สอบจริงตลอดทั้งปี
8.  ผู้อำนวยการโรงเรียนพาไปสอบทุกเหล่าอยู่กับนักเรียน ทั้งรอบ 1 และ รอบ 2  ดูแลจนกว่าจะส่งตัวเป็น นตท.