สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
การดำเนินงานของโรงเรียน
            นอกจากด้านวิชาการแล้ว เราจะเน้นเรื่องความประพฤติของนักเรียนเป็นพิเศษนักเรียนต้องยึดถือระบบเกียรติศักดิ์ตามแบบของโรงเรียนเตรียมทหารไม่ลักขโมย ไม่ทุจริตในการสอบไม่พูดเท็จนอกจากนี้ยังเน้นความประพฤติส่วนตัวให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ละเว้นการดื่มสุรา เสพยาเสพติด ไม่หนีเที่ยวไม่หมกมุ่นกับการเล่นเกมส์ ตั้งใจเรียน ตั้งความหวังและทำให้สำเร็จ เป็นนักเรียนเตรียมทหารให้ได้ ทั้งคนเรียนเก่งและไม่เก่ง โดยใช้ความมานะพยายามขยันอดทนเป็นที่ตั้ง
          การฝึกพลศึกษาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่ง เพราะเป็นตัวชี้วัดว่านักเรียนจะสอบรอบ 2 ได้หรือไม่ เราจะทำการฝึกพลศึกษา เป็นประจำทุกวันเพื่อให้คนที่กำลังกายยังไม่แข็งแรงได้สามารถพัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้สามารถทำสกอร์ในท่าต่างๆได้ดีขึ้นเป็นลำดับ นักเรียนทุกคนจะรับทราบเกณฑ์การให้คะนนในสถานีต่างๆ โดยทำให้ตนเองเข้าสู่สกอร์การแข่งขันให้ได้มิใช่ทำแค่เกณฑ์ผ่าน
          เราจะเน้นเรื่องการตรวจวัดสายตาเป็นประจำเนื่องจากสายตาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะเมื่อนักเรียนอ่านหนังสือมากๆ การพักผ่อนสายตาอาจน้อยลงไป เราจะแก้ไขปัญหาให้หมดไปก่อนการสอบจริง เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจตั้งใจเรียนและทำคะแนนโดยไม่ต้องวิตกกังวล
          นักเรียนบางคนมีปัญหาเรื่องความสูงและน้ำหนักตัว สำหรับความสูงตามเกณฑ์อายุ เมื่อยังขาดอยู่ต้องบำรุงร่างกายด้วยนมและรับประทานอาหารที่พัฒนาการเจริญเติบโตของกระดูกเป็นประจำ เรื่องน้ำหนักต้องมีวินัยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มิใช่หักโหมลดช่วงก่อนการสอบ ซึ่งอาจไม่ทันและอาจทำให้ร่างกายทรุดโทรม อันจะเป็นผลกระทบต่อการสอบพลศึกษาด้วย
 

    

     ก้าวอย่างมั่นใจ ก้าวไปกับเราคาเดทควอลิตี้    
     เราจะเป็นบันไดให้ท่าน ก้าวไปสู่อาณาจักรจักรดาว