สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
หลักสูตรการเรียน-การสอน

 
การจัดการเรียนการสอน   
       โรงเรียนเริ่มเปิดหลักสูตรใหม่ของทุกปีประมาณต้นเดือนเมษายน โดยปรับระดับนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นเรียนชั้น ม.4 และเริ่มรับนักเรียนชั้น ม.4 , ม.5 เข้าเรียนหลักสูตรใหม่ ส่วนระดับ ม.1 , ม.2 ,ม.3 จะเริ่มทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งจนจบหลักสูตร ม.3 ในรอบปีถัดไป  

การเรียนการสอน
- วันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มเรียนตั้งแต่ 17.30 น. – 19.00 น. วันละ 1 วิชา 5 คาบ
- วันเสาร์ เริ่มเรียนการตั้งแต่ 08.30 น. – 15.40 น.
- วันอาทิตย์ เริ่มเรียนภาควิชาการตั้งแต่ 8.30 น. - 14.00 น. หลังจากนั้นเป็นภาคพลศึกษาและว่ายน้ำจนถึงเวลา 18.00 น.

เรียนทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ คณิต , วิทย์ , อังกฤษ , ไทย , สังคม โดยให้น้ำหนักชั่วโมงเรียนตามคะแนนของแต่ละวิชา
สำหรับ ม.1 – ม.3 จะเรียนเน้นปรับพื้นฐานให้แน่นเพื่อเตรียมสอบขึ้น ม.4 สายวิทย์และทำเกรดของโรงเรียนให้ดี
สำหรับ ม.4 - ม.5 เรียนเพื่อเตรียมสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และทำเกรดของโรงเรียนไปพร้อมๆกัน

   
   
   
   
   
   
 
การฝึกพลศึกษา
    โรงเรียนเตรียมทหารได้มอบหมายให้โรงเรียนนายร้อย 4 เหล่า ทำการสอบรอบสอง สำหรับนักเรียนที่สอบได้รอบแรกโดยสอบพลศึกษา สัมภาษณ์ วิภาววิสัย และตรวจโรค
    สำหรับการสอบพลศึกษาเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละสถานีแต่ละเหล่าอาจมีแตกต่างกันไปบ้างแต่ทุกเหล่าทำการสอบ 8 สถานี เช่นเดียวกันคือ ดึงข้อ ,ลุกนั่ง ,กระโดดไกล นั่งงอตัว ,วิ่งกลับตัว ,วิ่ง 50 เมตร ,วิ่ง 1,000 เมตร และว่ายน้ำ 50 เมตร แต่ละสถานีจะมีคะแนนแตกต่างกันออกไป โดยแต่ละสถานีต้องมีเกณฑ์ผ่านทั้งหมด ถ้าไม่ผ่านแม้แต่สถานีเดียวจะถือว่าสอบตก

การฝึกพลศึกษา
- วันจันทร์-ศุกร์ ฝึก 4 สถานี คือ ดึงข้อ ,ลุกนั่ง ,นั่งงอตัว และกระโดดไกล ก่อนถึงเวลาเรียน 30 นาที ตั้งแต่เวลา 17.00 - 17.30 น.
- วันอาทิตย์จะฝึกพลศึกษาครบทั้ง 8 สถานี คือ ดึงข้อ ,นั่งงอตัว ,กระโดดไกล ,วิ่ง 50 เมตร ,วิ่งกลับตัว ,วิ่ง 1,000 เมตร และว่ายน้ำ 50 เมตร โดยจะมุ่งเป็นไปที่สกอร์แข่งเป็นหลัก

    นักเรียนชั้น ม.3 ซึ่งเตรียมสอบ รด.ในปีถัดไป จะทำการฝึกแยกเป็นพิเศษในสถานีวิ่ง โดยใช้ระยะทาง 800 เมตรและสถานีที่ยึดพื้น เพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่งพร้อมที่จะสอบผ่านเพื่อเรียน รด. เมื่อขึ้นชั้น ม.4


การเตรียมการสอบ สัมภาษณ์ วิภาววิสัยและตรวจโรค
    เราจะเตรียมตัวนักเรียนในการสอบสัมภาษณ์ โดยเน้นเรื่องปฎิภาณไหวพริบในการตอบคำถามของคณะกรรมการ การปฏิบัติตามคำสั่งใช้คำพูดฉะฉาน ฝึกลักษณะท่าทาง ความองอาจผึ่งผาย การเตรียมความพร้อมของร่างกาย ตัดผม ตัดเล็บ เสื้อผ้าต้องสะอาดเรียบร้อยรวมทั้งการฝึกนั่งทรงตัวซึ่งมีในการสอบสัมภาษณ์ด้วย
    เราจะมอบเอกสารแนะนำการสอบวิภาววิสัยเป็นการทดสอบสุขภาพจิต ความคิดอ่านของแต่ละคนว่าเป็นปกติหรือไม่ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในการทำข้อสอบซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียน และมีสอบทุกเหล่า
    นักเรียนทุกคนจะได้รับการตรวจวัดสายตาเป็นระยะๆ ตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนถึงก่อนสอบ 2 เดือน เพื่อประเมินคุณภาพสายตาและแก้ไขให้ทันเวลาแต่เนิ่นๆ เราจะทำการตรวจตาบอดสีให้กับทุกคนเพื่อจะได้รับทราบปัญหาตั้งแต่ต้น ตรวจสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายเป็นปกติหรือไม่ให้นักเรียนพบทันตแพทย์ กรณีมีปัญหาเรื่องฟัน สอบถามเรื่องโรคประจำตัวอันขัดต่อการรับราชการทหาร
 ทั้งหมดนี้เป็นการสอบรอบ 2 มีผลได้-ตกในการสอบและบางเหล่าอาจมีคะแนนนำไปรวมกับภาควิชาการและพลศึกษาด้วย