สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
หลักสูตรการเรียน-การสอน


  การจัดการเรียนการสอน
         
          โรงเรียนเริ่มเปิดหลักสูตรใหม่ของทุกปีประมาณต้นเดือนเมษายน โดยปรับระดับนักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นเรียนชั้น ม.4 และเริ่มรับนักเรียนชั้น ม.4 , ม.5 เข้าเรียนหลักสูตรใหม่ ส่วนระดับ ม.1 , ม.2 จะเริ่มทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งจนจบหลักสูตร ม.3 ในรอบปีถัดไป
          การเรียนการสอนช่วงวันจันทร์-วันศุกร์ เริ่มเรียนตั้งแต่ 17.30 น. – 19.00 น. วันละ 1 วิชา 5 คาบ วันเสาร์เรียนภาควิชาการตั้งแต่ 08.30 น. – 15.30 น. หลังจากนั้นเป็นภาคพลศึกษาและว่ายน้ำจนถึงเวลา 18.00 น. วันอาทิตย์เรียนภาควิชาการ 08.30 น. – 15.30 น. เรียนทุกวิชาที่ใช้ในการสอบ คณิต , วิทย์ , อังกฤษ , ไทย , สังคม โดยให้น้ำหนักชั่วโมงเรียนตามคะแนนของแต่ละวิชา สำหรับ ม.1 – ม.3 จะเรียนเน้นปรับพื้นฐานให้แน่นเพื่อเตรียมสอบขึ้น ม.4 สายวิทย์และทำเกรดของโรงเรียนให้ดี ส่วน ม.4 – ม.5 เรียนเพื่อเตรียมสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหาร และทำเกรดของโรงเรียนไปพร้อมๆกัน