สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
ผลงานของเรา


นรต.ธนากร ธินะ

โรงเรียนสาธิต มช. สอบได้เหล่านายร้อยตำรวจทั้งสองรอบ

นนร.วชิรวิทย์ ใจสัตย์

โรงเรียนสาธิต มช. สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายเรือ

นรต.ณัฐพงศ์ กุลศักดิ์

โรงเรียนดาราวิทยาลัย สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายร้อยตำรวจ

นตท.ภานุวัฒน์ เพชร์แก้วณา

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายเรืออากาศ

นตท.ณัฏฐ์วรุต ไชยถา

โรงเรียนดาราวิทยาลัย สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายเรือ

นนร.วรากร สร้อยโพธิคุณ

โรงเรียนดาราวิทยาลัย สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายร้อย จปร.

นตท.พงษ์ศิวัช ปินปันคง

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สอบได้ทั้ง 4 เหล่า และโครงการช้างเผือก รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายร้อย จปร.

นตท.รณกร วัฒนกุล

โรงเรียนปัววิทยาคม สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายร้อยตำรวจ

นตท.นราพัฒน์ บุญชายสุวรรณ

โรงเรียนจักรคำคณาทร สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายร้อยตำรวจ

นตท.พงศกร นามจิตร

โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ สอบได้เหล่านายเรืออากาศทั้งสองรอบ

นตท.วรพัล ย่างไพบูลย์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สอบได้ทั้ง 4 เหล่า รอบสองเลือกและสอบติด เหล่านายเรืออากาศ

นตท.สิทธิพันธ์ ศิรินิรันดร์

โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ สอบได้เหล่านายเรืออากาศทั้งสองรอบ