สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ












หลักสูตรการเรียน-การสอน


การสอบช่วงเปิดภาคเรียน
         การเรียนภาคปกติจะเรียนเนื้อหาวิชาในแต่ละวิชาเริ่มตั้งแต่บทเรียนแรกสำหรับ ม.4 – ม.5 จะเรียนเลยไปจนถึง ม.5 เทอมต้น และย้อนไปถึงหลักสูตรชั้น ม.3 ด้วย เนื่องจากข้อสอบ 4 เหล่า จะมีตั้งแต่ระดับ ม.3 – ม.5 จึงต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษ เราจะเรียน 1 เดือนครึ่งนับตั้งแต่เปิดหลักสูตรแล้วทำการสอบครั้งที่ 1 และทำการสอบทุก 1 เดือนครึ่งจนถึงก่อนเข้าแคมป์ติวเข้ม เมื่อสอบเสร็จจะประกาศผลคะแนนและเฉลยข้อสอบ นักเรียนจะทำความเข้าใจในข้อสอบที่ตนเองทำไม่ได้ให้เข้าใจถ่องแท้ในทุกเรื่อง เมื่อจบภาคเรียนปกติข้อสอบจะครอบคลุมทุกเรื่องทุกเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร

 การสอบช่วงปิดเทอมเดือนมีนาคม
          ชั้น ม.4 – ม.5 จะเข้าแคมป์ติวเข้มทำข้อสอบทุกวัน สอบช่วงเช้าหลังจากนั้นช่วงบ่ายถึงกลางคืนเฉลย เป็นการทบทวนทุกเนื้อหาวิชาใหม่อีกครั้งหนึ่งจะประกาศผลคะแนนสอบให้ทราบทุกวัน โดยแบ่งเนื้อหาการสอบเป็น 2 ภาคๆละครึ่งคอร์ส ภาคแรกเป็นการสอบไล่บทวันละเรื่องของแต่ละวิชาภาคที่สองเป็นการสอบระคนโดยทั้งหมดใช้เวลาและกำหนดคะแนนเต็มแต่ละวิชาเท่าคะแนนสอบจริง โดยถือมาตรฐานเกณฑ์ชี้วัดของการสอบได้คือ 400 ส่วน 700 คะแนน หลังจากเฉลยเสร็จจะเป็นการติวกลุ่ม และดูหนังสือสอบสำหรับเนื้อหาวันถัดไป
          ชั้น ม.1 – ม.3 ยังคงเรียนตามปกติช่วงปิดเทอมโดยทำการสอบทุก 1 เดือนครึ่งเช่นกันจนจบหลักสูตร ม.3 และเปลี่ยนชั้นเรียนใหม่ต้นเดือนเมษายน