สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาภาษาไทยอ. ศิริพร  พรพิพัฒน์ไพบูลย์ (คบ.)
อาจารย์วิชาภาษาไทย

อ. ณัฏฐณิชา  จงอริยตระกูล (คบ.) 
อาจารย์วิชาภาษาไทย

 

อ. อุดมรัตน์  พจน์สุจริต (ศษ.ม.)
อาจารย์วิชาภาษาไทย