สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายธุรการนาย พิพัฒน์ ลีระเติมพงษ์
ฝ่ายธุรการ

นางสาว น้ำฝน  ทองจำรัส
ฝ่ายธุรการ


นางสาว พัฒน์ชนิกา  เสนางาม
ฝ่ายธุรการ

นางสาว สลิลทิพย์ ชุมภู
ฝ่ายธุรการ