สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาสังคมศาสตร์


อ. กัลยา  พิทวงค์ (ศษ.ม.)
อาจารย์สังคมศึกษา
 

อ. วราวุฒิ  เม็งขาว (ศศ.บ.)
อาจารย์สังคมศึกษา