สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายพลศึกษา   
พันตรี เกษมสันต์  อินตุ่น
ครูฝึก
ร้อยเอกหญิง ศศิพิมพ์  เจียมสมบูรณ์
ครูฝึกนักเรียนหญิง


จ่าสิบเอก พิสิษฐ์  เกิดมีทรัพย์
ครูฝึก
จ่าสิบเอก ยงยุทธ  ผลาผล
ครูแนะแนว